Descors de doi omegn fascegn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Descors de doi omegn fascegn  (1858)  by Giovanni Battista Zacchia,
ladin brach
grafia moderna
Descors de doi omegn fascegn

A. Olà vasto po con tanta prescia?
B. Cogne jir ja Sèn Jan a me comprar na vacia, perché no aon più lat per chi peres pìciui.
A. Ma cant a chel no fossa nia, se no le fossa coscì ciare.
B. A scì l'é na gran meseria. Scouta cò aee n bel pé de manc e i é cognui vener per setanta toleres e mete pegn che n cogne dar cincanta sun sta vacia.
A. Se tu ves ió tin dae una per trentacinch.
B. Ió la tolesse ben, se no la fossa massa burta.
A. Gei n'outa a la veder dapò tu pes far che che tu ves.
B. Speta emben che vae a me tor l corpet e la ciadena.
A. (dò che l'é vegnù) Gei ades.
B.(dò che i é te stala) No la fossa burta ma la é n pech pìcola.
A. Mo chel l'é segn che la é joena.
B. Cotant de lat dajela po?
A. Sie cope al dì.
B. Se fossa vera.
A. Ma gei a veder se no tu me ves creer.
B. Se tu ves te n dae trenta toleres.
A. Mo te l'é dit inant che n voi trentacinch e no demanco.
B. Bonapetite
(se n va)
A. Scouta, scouta, sasto coche fajon,
tu me n das trentadoi e mez e dapò tu pae na mesa.
B. Tu tu la pae.
A. Emben (dò che l'à paà fora) olà jone po a beiver sta mesa?
B. Ta Grava.
A. Na, ló no jon perché l'é l vin ciar e trist.
B. Ah! L'é istesc.
A. Ben, ben, jon. Sta ben fémena, te n'ora sion endò chiò.
B. Stajé ben
(a la fémena de A.)