Dat grote Höög- und Häwel-Book/Rechdsch üm — linksch üm

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Judith Dat grote Höög- und Häwel-Book Richtige Räken'g -->

   De Herr  van Klock
Kann mit dem Stock
Soldaten as Köter dresseeren,
Mit dem Fedderhood wei'n,
Rechdsch, linksch sick drei'n,
Un as en Popp marseheeren.
Man — geiht't in't Feld,
Is  Klock, de Held,
Denn ook so vernimm?
Nee, nee!
Nich rechdsch — o weh!
Denn drei't hee linkschüm.