Dat grote Höög- und Häwel-Book/Dubbelde Uutleggung

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Pastoor Stipp Dat grote Höög- und Häwel-Book Judith -->

   As Hans in'm Dörpen ins de Bädklock brummen hörd',
Syn Vader Unser hee dem leewen God verehrd',
Un naa der säv'den Bäd: “Erlös' uns van dem Bösen!”
Meend hee, weer't Geld, wull uns de Vagd woll ook erlösen.