Col de mé

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Col de mé  (1912)  by Hugo de Rossi
ladin Brach
grafia moderna

Col de mé

Da doman de Ciaslea l'é na colina separada, che se chiama "Col de mé". Aló i tegnìa, sot n gran pec a meisc de mé i veies Fascegn e i sie aleati, i Fedomes, chi da Neva e chi da Val de Sènt Nicolò régola de pien, che duraa ot dis. Ogni dì, apena che levaa l soreie, se troaa aló duc i omee fenc sora chinesc egn per dir rejon e per se rejonar sù de chel che trataa per se parar dai nemisc. Dapò i nominaa i sorastantes di verieres e i omegn de régola per ogni valada. Dapò vegnìa, a chi che se à destint (vantà), te valch dafar n vera o per l ben del comun, depent sul scudo (scilt) tenc de ponc o tante de steile, cotante oute che l'à fat na braura te chel an. Chel che aea te so val l maor numer de chisc segnes vegnìa (elet) nominà per sorastant che era a temp de vera l capo di verieres e giùdize a temp de pasc. A temp de vera i bruscaa anter ic, chi che à da comanar sora duc i verieres. Ic e ence i etres, che aea n cert numer de chisc segnes, i aea l bon de star de ciasa (majon) te ciastel. Da mesdì l'era la régola de pien fenida. Con n corn i dajea l segnal che ades duta la jent pel vegnir su. Fémene, touse, bec e beze, duc i corea n su, per esser i prumes apede utar e per veder da vejin la oferta. I preves paghegn fornii su e su de fiores e cordele mazaa doi o pagina:98 trei armentaroi, dapò i balaa e i ciantaa dintorn a l'utar, bel zirolà sù con fiores e dasce, e i preaa che l ciel ge mane ton e melaur a la pera jent. Fenide che era le funzion, la jent fajea jir l moèl e sas (= n gran boz de creida gros). Duc i era aliegres, i ciantaa e i cigaa e i balaa e i se devertìa con ogni sort de jeghes, che era la liza, tiradeit, ranggeln, seilziehen, wettlaufen, menar la bandiera... Na cianzon, che nlouta i la ciantaa, la é sentuda da n veiat de nonantadoi egn. La é ben mata, mo mpò la note sù:

Nos do vin bibe vu
A inóm de Numa l sas
A nos ton e pàbol assà
Pos mort Elis a du.

Ant Tina Rez abù
Pepe tor pìcol coa
N barat les bot (bez)
Taf con slap gara.

Mo ence, dò che Fascia é stata cristianisada vegnìa fat aló chele feste, demò che mpede far le funzion con armentaroi i bruiaa n pop de stram. Aldidanché recorda amò la procescion da Sènt Vit a le radunanze fate lossù. E i bec bruja amò anchecondì da carnascial n pec o n pop de stram.