Bontà e bellezza di donna/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bontà e bellezza di donna  (1905) 
by Antonio Ive

da Canti popolari istriani

14.


Cun gran primoùra el s’uò rnisso a parlare:
Li tu’ belisse quà me fa vineìre;
Li tu belisse screìte in leìbro d’uoro,
Avanti che parte!, biela, me! moro.

Var. v. 3: Li tu’ belisse screite in litre d’uoro.
L’iè screite in nel meìo leìbro, ecc.

Partei, partire.

Var. sicula (d’Alimena), edita dal Pitrè, voi. I,
pag. 192:

Bedda, li to’ biddizzi li pòi seri viri,
Ogni mastru nutaru li pò léiri;
Lu fonti di In Leti si pò viviri;
’Mmenzu di l’àutri donni ti pòi sédiri...
Bedda, quantu si’ bedda ’un lu pòi cridiri,
Ca sempri a lu to latu vurria véniri.