Adio Gherdëina

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Adio Gherdëina  (1921)  by Leo Runggaldier
ladin Gherdeina
grafia moderna

Adio Gherdëina.

O bela val, mi bela Gherdëina!
Sta bën, adio, a s' udëi!
Adio, alegra gioventù.
Vo bon cumpani, mi plajëi.
Adio monc y vo valedes!
Adio prei y vo stredes!
Mi car paesc, chin sun te
Surëdl y luna dà,
L ruf per val che va,
Mi cuer for t' amerà.
Canche unive inò da te
Nsci aflit y amalà
Sufrì tlo y sufrì ilò,
Cun gran amor tu m' es levà
Mi gran dulëur bën for y for,
O bela val, mi bon dutor.
Mi car paesc, l mont t' amira
Dal tëmp del bel dinstà,
Che l ciel sarëin s' à fat;
Da duc ies tu amà.
Via da te, mi bel Gherdëina
Me mëina ncuei da nuef la sort;
Da te, Saslonch i mon' de Sela,
Da vosc gran bel che n' ie mo mort.
O sëis vo doi mi protetores
De mi cësa, de mi genitores,
Mi car paesc, chin sun te
Surëdl y luna dà
L ruf per val che va,
Mi cuer for t' amerà.