96 Sûreya Eleq an Ferkera Bixwîne

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Wateya Herî Kurdî[edit]


96-1 >>Bixwîne bi navê Rebbê xwe yê diafirîne
96-2 >>Diafirîne mirovê ji aliqandîyekî
96-3 >>Bixwîne Rebbê te xwedîyê dayîne kî herî mezine
96-4 >>Ew bi pênûsê dide fêr kirin.
96-5 >>Dide fêr kirin tiştê mirov nizane
96-6 >>Naxêr! Bi rastî mirov rê derdikeve
96-7 >>Gava xwe têra xwe dibîne
96-8 >>Bi rastî vegerîna we disa li ba Rebbê we ye
96-9 >>Te dît?Kêsê qedexe dikir
96-10 >>Gava evdekî nimej dikir
96-11 >>Te dît? Belkê ew evd ser rêya rast e
96-12 >>An ji fermana xwe parastinê dike
96-13 >>Te dît? Ew kesê ku diderewîne û rû jê badide.
96-14 >>Ma ew nizane? Ku bi birastî Xweda wî dibîne
96-15 >>Naxer! Ku dev bernede ji vî karê Emê wî ji pûncika wî biqefilînin
96-16 >>Pûncikekî derewkerê xetakar.
96-17 >>Êca bila gazîyê piştvanê xwe bike
96-18 >>Emê jî gazîyê nêrevanên dûjehê bikin.
96-19 >>Naxêr! Gotinên wî neke û ji Xwedayê xwe ra here secdê û xwe nêzik ke

Wateya Nêzî Kurdî[edit]

96 – 1 >> Bixwîne bi îsmê Rebbê xwe yê dixuliqîne yanê çêdike
96 – 2 >> Dixuliqîne însanê ji eleqê yanê ji aliqandîyekê
96 – 3 >> Bixwîne Rebbê te Ekreme yanê xwedîyê dayîne kî herî mezine
96 – 4 >> Ew bi qelemê dide elimandin yanê dide fêr kirin
96 – 5 >> Dide elimandin însanê ra tiştê însan ne elimîye yanê hê nizane
96 – 6 >> Naxêr! Bê guman însan har dibe yanê ji rê derdikeve
96 – 7 >> Ku xwe mûstaxnî yanê bê kêmasî dibîne
96 – 8 >> Bê guman hûn ber bi Rebbê xwe ve rûcu bikin yanê vegerin
96 – 9 >> Te dî?Ew kesê nehiy dikir yanê nedihişt
96 – 10 >> Vextê ebdekî selat yanê nimej dikir
96 – 11 >> Te dî? Belkê ew ebd ser hîdayetê yanê ser rêya rast bû
96 – 12 >> Belkê teqvayê yanê xwe parastinê emir yanê ferman dikir
96 – 13 >> Te dî? Kesê dikezibîne yanê diderewîne û rûyê xwe jê dizivirîne.
96 – 14 >> Ma qê ew ne elimîye yanê nizane? Ku bi birastî Ellah yanê Xweda wî dibîne
96 – 15 >> Na! Heger ew poşmam nebe emê wî ji perçema yanê pûncika wî biqefilînin
96 – 16 >> Perçemekî virkerê xetakar.
96 – 17 >> Dê ka bila nîda yanê bang bike meclîsê xwe
96 – 18 >> Emê jî bang li zebanîyan yanê milyaketê cehnemê bikin.
96 – 19 >> Na!Îtaetê yanê gotinên wî neke ji Xweda yê xwe ra secdê bike û xwe nêzî Wî bike

Wateya Fireh Kurdî[edit]

96 – 1 >> Bixwîne bi navê Rebbê xwe yê dixuliqîne yanê ji tiştek tiştekî din çêdike nav vî mijarê ji aliqandîyekî mirovê çêdike
96 – 2 >> Rebbê te dixuliqîne mirovê ji aliqandîyekî yanê mirovê ji aliqandîyekî çêdike
96 – 3 >> Bixwîne lewra ew xwendin jî Ji Kerema Rebbê te ye û Rebbê te xwedîyê dayîne kî herî mezine
96 – 4 >> Ew Xweda bi pênûsê dide hîn kirin
96 – 5 >> Tiştê mirov hê nizane hînê mirov dike
96 – 6 >> Naxêr! Bi rastî jî mirov ji rê derdikeve
96 – 7 >> Gava xwe hewcedarê tu tiştê nabîne
96 – 8 >> Lê bîrnekin ku bê guman hûn dîsa bizivirin û bêne pêşberê Rebbê xwe
96 – 9 >> Te wî kesê qedexe dikir dît?
96 – 10 >> Gava evdekî nimej dikir
96 – 11 >> Te dît anjî qet ramand ? Belkê ew evd ser hîdayetê yanê ser rêya xelasîyê bû
96 – 12 >> An jî belkî ew fermana teqwayê yanê xwe parastina ji xerabîyê dikir
96 – 13 >> Te dî? Ew kesê ku rastîyê diderewîne û rûyê xwe ji wî rastîyê dizivirîne.
96 – 14 >> Qê ew nizane? Bê guman Xweda wî dibîne
96 – 15 >> Na, na! Ew ji rewşa xwe poşmam nebe û dev ji vî karê bernede bêguman Emê wî ji pûncika wî biqefilînin
96 – 16 >> Ji vî pûncika derewkarê xetakar.
96 – 17 >> Bila vî çaxê bang li heval û hogirên xwe bike
96 – 18 >> Tê Emê jî gazîyê firîşteyên ku nêrevantîya dûjehê dike bikin.
96 – 19 >> Naxêr!Bi kirinên gotinên wî stûyê xwe ber wî ne tewîne û tu xwe tenê li pêşberî Xweda yê xwe bitewîne û jê ra here secdê daku saya vî tu bikarî xwe nêzîkî Xweda yê xwe bikî.

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com

Sûreyê Din[edit]

Wateya Qurana Pîroz