2013 - ჯოჯუა თემო - აბრაჰამ სავანის მიერ 1336 წელს გადაწერილი "საკჳრაოჲს" (H-1328) ანდერძი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

თემო ჯოჯუა - აბრაჰამ სავანის მიერ 1336 წელს გადაწერილი "საკჳრაოჲს" (H-1328) ანდერძი დასავლეთ საქართველოს მეფის კონსტანტინე I-ის მოხსენიებით და საქართველოს XIV საუკუნის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი