1990 - სოსელია ოლღა - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს ისტორიიდან - წიგნი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

ოლღა სოსელია - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან - წიგნი III

სრული სათაური:

ოლღა სოსელია - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან (სათავადოები) - წიგნი III - თბილისი - 1990

რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/79495
შინაარსი
  • თავი I. საუფლისწულოები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოში
  • თავი II. სათავადოები
    • 1. ასათიანთა სათავადო - გვ.119-155
    • 2. აფაქიძეთა სათავადო - გვ.155-176
  • ტერმინოლოგიური შენიშვნები - გვ.177-201