1988 - სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი II


სრული სათაური:
სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი II - ეპიგრაფიკული ძეგლები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევები და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატი დაურთო ვალერი სილოგავამ - თბილისი - 1988 წ.
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268383