1986 - სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი I


სრული სათაური:
სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი I - ისტორიული საბუთები და სულთა მატიანეები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევები და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატი დაურთო ვალერი სილოგავამ - თბილისი - 1986 წ.
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268372

გამოქვეყნებული საბუთები[edit]