1982 - შარაშიძე ქრისტინე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები (XIII-XV სს.)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
ქრ. შარაშიძე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები
სრული სათაური:
"სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები" (XIII-XV სს.) - ტექსტები და გამოკვლევები მომზადებულია ქრისტინე შარაშიძის მიერ - თბილისი - 1982 წ. - 160 გვ.
რედაქტორი: დარეჯან მეგრელაძე

შინაარსი[edit]

  • რედაქტორისაგან - გვ.3-7
  • ალის მონასტრის (სამცხეში) საბუთები და აღაპები (გამოკვლევა) - გვ.7-26
  • ალის მონასტრის საბუთები - გვ.27-51
  • [ალის მონასტრის საბუთების კომენტარები] - გვ.51-57
  • ალის მონასტრის აღაპები - გვ.58-63
  • პარხლის 1241 წლის ხელნაწერი და მისი მინაწერები - გვ.64-81
  • საძიებლები - გვ.82-89
  • ტაბულები - გვ.90-159