1974 - ჯავახიშვილი ივანე - საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები - წიგნი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები - წიგნი II
სრული სათაური:

ივანე ჯავახიშვილი - საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები - წიგნი II (XIII-XIX სს.) - თბილისი - 1974

რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/268756

შინაარსი[edit]

  • 1. XII-XIII საუკ. - ერწო-თიანეთის სარგოს გარიგების წიგნი - Ad-15
  • 2. XV საუკ. პირველის დამლევი და მეორე ნახევრის დამდეგი - სამთავნელის სამწყსოს დრამისა და შესავლის გარიგების წიგნი - Ad-559