1965 - თსუ შრომები - ტ.113

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.113

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.113 (ისტორიულ მეცნიერებათა სერია) - 1965 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n18/shromebi_113_5/index.html#/0

შინაარსი[edit]

  • თამარ ტივაძე - ირანთან პოლიტიკური ურთიერთობის საკითხი რუსეთის სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაში XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე
  • შოთა ბადრიძე - "ქართველთა სამეფოს" პოლიტიკური კულტურის ისტორიიდან (ცენტრალური ხელისუფლება)
  • შალვა ჯღარკავა - სალიპარტიანო (ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა)
  • ვალერიან აბულაძე - საავალიშვილოს გადაქცევა სახაზინო მამულად (ბორჯომის ხეობის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა)
  • ვალერიან მაჭარაძე - ჩანაწერები თეიმურაზ პირველის მოლაპარაკებისა მოსკოვში 1658 წელს