აბულაძე ვალერიან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1964 ვალერიან აბულაძე - საავალიშვილოს ისტორიიდან (ბორჯომის ხეობის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა) 1964 - თსუ შრომები - ტ.107 ტექსტი
1965 ვალერიან აბულაძე - საავალიშვილოს გადაქცევა სახაზინო მამულად (ბორჯომის ხეობის ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა) 1965 - თსუ შრომები - ტ.113 ტექსტი