1952 - შოშიაშვილი ნოდარ - "რკონის დაწერილი", როგორც ისტორიული წყარო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

დისერტაცია:

ნოდარ შოშიაშვილი - "რკონის დაწერილი", როგორც ისტორიული წყარო“ - ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი ნაშრომი - ხელმძღვანელი: ნ. ბერძენიშვილი - თბილისი - 1952


რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

  • შესავალი
  • თავი I. "რკონის დაწერილის" დათარიღება
  • თავი II. "რკონის დაწერილში" მოხსენებული ისტორიული პირები