1939 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1939 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი. ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახ. - თბილისი - 1939


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266451


შინაარსი
  • PDF სიმონ ჯანაშია - გიორგი შერვაშიძე. ნარკვევი აფხაზეთისა და სამეგრელოს კულტურული ისტორიიდან