1936 - პლატონ იოსელიანი - "ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:
პლატონ იოსელიანი - "ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა"


სრული სათაური:
პლატონ იოსელიანი - "ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა" - აკაკი გაწერილიას შესავალი წერილებით, რედაქციითა და შენიშვნებით - ტფილისი - 1936 წ.შინაარსი[edit]