1928 - ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი I
სრული სათაური:
ივანე ჯავახიშვილი - ქართული სამართლის ისტორია - წიგნი პირველი - ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა - ტფილისი 1928
რესურსები ინტერნეტში: