1925 - საისტორიო მოამბე - II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1925 - საისტორიო მოამბე - II.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1925 - საისტორიო მოამბე - II

სრული სათაური:

საისტორიო მოამბე - წიგნი II - საქართველოს ცენტრარქივის გამოცემა - ტფილისი - 1925

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/201686

სარჩევი
  • ს. კაკაბაძე - საქართველოს უძველესი ტოპონიმიკიდან
  • შ. ჩხეტია - წილკნელის სარგოს გარიგების წიგნი 1669 წლისა
  • ს. კაკაბაძე - ქალაქ ტფილისის აღწერა 1803 წლისა
  • М. Полиевктов - Кавказская Археографическая комиссия и ее наследие в Центрархиве СССР Грузии
  • С. Какабадзе - Акад. М. Броссе и его значение в грузинской историографии
  • ს. კაკაბაძე - არსენი ჭყონდიდელის ახლად მოპოებული სიგელი 1210 წლ. ახლოს დროის
  • ს. კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები
  • ი. ჭეიშვილი - მასალები სამეგრელოს 1857 წ. აჯანყებაში მონაწილეთა შესახებ
  • ს. კაკაბაძე - აფხაზეთის საკათალიკოსო დიდი იადგარი
  • ს. კაკაბაძე - ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია