1924 - კაკაბაძე სარგის - გუფავას გვარის სასისხლო სიგელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - გუფავას გვარის სასისხლო სიგელი

კრებული:

1924 - საისტორიო მოამბე - II - გვ.254-256

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები:

  1. 1451-1499 წწ. - სასისხლო სიგელი უცნობი მეფისა ქაიმაროზ გუფავასადმი