1914 - სარგის კაკაბაძე - აფხაზეთის დიდი დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - აფხაზეთის საკათალიკოსო გლეხების დიდი დავთარი

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - აფხაზეთის საკათალიკოსო გლეხების დიდი დავთარი - ტფილისი - 1914

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/104254

შინაარსი[edit]

გამოქვეყნებული საბუთები: