1913 - სარგის კაკაბაძე - კოსტანტინე მეფის სიგელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1913 - სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ.

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ. - ტფილისი - 1913

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68452

შინაარსი[edit]

სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ