სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
სრული აღწერილობა.jpg



ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში





წიგნი:

სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ. - ტფილისი 1913 – გვ. 2-7

სტატიის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - სიგელი ქართლის მეფე კოსტანტინესი 1488 წლ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/68452

სტატიის შინაარსი

ამ ნაშრომში სარგის კაკაბაძეს გამოქვეყნებული აქვს ქართლის მეფე კონსტანტინე II-ის 1488 წლის სიგელი სვეტიცხოველისადმი.