1912 - სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ, უცნობი მეფე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკაწიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ, უცნობი მეფე

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ვახტანგ, უცნობი მე-XV საუკუნის აფხაზ-იმერეთის მეფეთაგანი და მისი მემკვიდრე მეფე გიორგი - ტფილისი - 1912 - 22 გვ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/7475

შინაარსი[edit]

ამ ნაშრომში სარგის კაკაბაძეს 1442-1446 წწ. - შეწირულების სიგელი ვახტანგ მეფისა გელათისადმი საბუთის გამცემად მიაჩნია XV საუკუნის I ნახევარში დასავლეთ საქართველოს მეფე ვახტანგ გორგასალი. ს. კაკაბაძე ამ ვახტანგს მიაწერს სხვა საბუთებსაც: ასათიანთა სასისხლო სიგელს, კოტრიძეთა სასისხლო სიგელს, გურალიძეთა სასისხლო სიგელს