1892 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. 2.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. I

სრული სათაური:

ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი და გამოცემული თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი პირველი - ტფილისი - 1892

ავტორი:თ. ჟორდანია
რესურსები ინტერნეტში:

საბუთები[edit]