1771 წ. 04.08. - არზა დავითიშვილებისა ყმის თაობაზე ერეკლე II-ის ოქმით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Hd-518

საბუთის შინაარსი[edit]

ზაალ, დავით და ელიზბარ დავითიშვილები უჩივიან პაპუნა ფავლენიშვილს, რომ მან ბროწლეთი ზაალის ბიძა დავითისაგან თავისი უფროსი ძმის, ზაალის მამა გიორგის შეუკითხავად იყიდა. ზაალი ითხოვს მიეცეს მამულის გამოსყიდვის უფლებას.

საბუთიდან ირკვევა, რომ გიორგი დავითიშვილი უფროსი ძმა ყოფილა, დავითი მომდევნო და კიდევ ოთხი ძმა ჰყოლიათ.

ერეკლე მეფემ საქმის გადაწყვეტა გლახა ციციშვილს დაავალა.

პუბლიკაცია[edit]

1981 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII – № 181[edit]