1675-1696 წწ. - საკანონოს მირთმევის წიგნი ხახუ ფაციასი კათალიკოს დავითისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


შესავალი[edit]

წინამდებარე საბუთი წარმოადგენს ლევან II დადიანის მიერ ხოფის ტაძრისათვის მიცემული იადგარის მინაწერ საბუთს.

საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები :

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 68


ქ. მე, ხახუმ ფაციას, კაცი შემომაკდა და საკანონო გამიჩინეს და ბიძაბ ცხომარია დავიხსენი და ხატს შევსწირეთ. ბატონმა კათალიკოზმა და ხოფელმა გამიჩინა საკანონოდ და შევსწირეთ ხატს. არის ამის მოწამე ბატონი ჭყოინდელი და ხახუ ჩიჩუვა.

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ქართველიშვილი: საბუთი უ თ ა რ ი ღ ო ა : თარიღის განსაზღვრა შეიძლება დავით ნემსაძის კათალიკოსობის პერიოდით (1673-1696). საფიქრებელია, რომ დოკუმენტი შედგენილი უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც ლევან III დადიანმა 1675 წ. ხობის მონასტერი საკათალიკოსო რეზიდენციად გადასცა დავით ნემსაძეს. დოკუმენტი დავით კათალიკოსის ზეობის წლებით (1673-1696) დათარიღებული პირთა ანოტირებული ლექსიკონის V ტომში.

პუბლიკაცია[edit]