1673-1696 წწ. - შეწირულების წიგნი კათალიკოს დავით ნემსაძისა ხოფის ღვთისმშობლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


შესავალი[edit]

წინამდებარე საბუთი წარმოადგენს ლევან II დადიანის მიერ ხოფის ტაძრისათვის მიცემული იადგარის მინაწერ საბუთს.

საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები :

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 68


ქ. ჩვენ, ჩრდილოსა და აფხაზეთისა კათალიკოზმან დავით შემოგწირე ბაჟუნაი მირცულა, მისის შვილითა და ძმისწულითა, მისის სახლ-კარითა, ეკლესიის კარითა, ტყითა, წყლითა, უძებარ-საძებარითა და მისის ყოვლისფერითა. ასე და ამა პირსა ზე: ხახუ ფაციას ნიშნად ბატონმა დადიანმან მიბოძა ეს გლეხი და მე ხობისა ღმრთისმშობლისათვის შემიწირავს ჩემის სულის საოხად და საცხოვნებლად.

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ქართველიშვილი: საბუთი უ თ ა რ ი ღ ო ა : თარიღის განსაზღვრა შეიძლება დავით ნემსაძის (1673-1696) ზეობის წლებით. ამ შემთხვევაშიც სავარაუდოა, რომ დოკუმენტი შედგენილი უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც ლევან III დადიანმა 1675 წ. ხობის მონასტერი საკათალიკოსო რეზიდენციად გადასცა დავით ნემსაძეს.

პუბლიკაცია[edit]