1627 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა თულუხჩასა და არაქელასადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg




ქართული სიგელ-გუჯრები






საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:



საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 98


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ზაქარიამ დაუმტკიცა თულუხჩასა და არაქელას წითლისშვილისაგან ნაყიდი მამული ჩალაში ნინოწმიდელისა და გარეჯელთა მოწმეობით.

აგრეთვე გაუყო პაპუჩა ძნელაშვილთან სადავო სახნავი.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიე.

პუბლიკაცია[edit]