1626 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა გედევანიშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 87


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზმან, პატრონმან ზაქარია უწყალობა გედევანის შვილ დავითს, გაბრიელს, როსებს, პეტრეს, გიორგის, აბიათარს და პაპუნას, ქორდს ათი კუამლი კაცი - ირემა ბექნიაშვილი, გამეხარდი მუჭაური, შალულაძე დათი, არჩვაძე მამუკა, სხვა არჩვაძე მამუკა, არჩვაძე გიორგი, არღუნაშვილი გიორგი, აფხაზაშვილი ნადირა, ხევსური საგინა, ჩუბინაშვილი ფრიდონა.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტად.

შენიშვნა[edit]

საბუთს უზის ქორონიკონი ტად, რასაც ნ. ბერძენიშვილი კითხულობა, როგორც ტდ (1616 წ.). ი. დოლიძე ვარაუდობს, რომ თარიღი უნდა იყოს ტიდ, ანუ 1626 წ.

პუბლიკაცია[edit]