1624 წ. 08.17. - წყალობის წიგნი ქრისტეფორე კათალიკოზისა მაღალაძეებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 94


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზმა ქრისტეფორემ ხუცია, ივანე, სეხნია და ზაალ მაღალაძეებს სამკვიდრო სახელოდ უბოძა ადრე მიწობალიძისათვის ნაბოძები გომნის მოურავობა.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიბ, თვესა აგვისთოსა იზ, მათეს ხელით.

პუბლიკაცია[edit]