1619 წ. 05.04. - წყალობის წიგნი ქრისტეფორე კათალიკოზისა გიორგი მიწობლიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 90


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზმა პატრონმან ქრისტეფორე გიორგი მიწობლიძეს უბოძა გომნის მოურავობა და ყმად ოქროპირის შვილი დათუნა.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტზ, თვესა მაისსა ოთხსა.

შენიშვნა[edit]

ი. დოლიძის გამოცემაში გომნის მოურავობა ქრისტეფორე კათალიკოსმა უბოძა გიორგი ბაღლაძეს, ხოლო პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში - გიორგი მიწობლიძეს. ჩვენ ეს უკანასკნელი წაკითხვა უფრო სწორედ მიგვაჩნია.

პუბლიკაცია[edit]