1585-1610 წწ. - ცაგერის საყდრის გამოსავლის დავთარი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი: H-84/54საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 77


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს ცაგერის საყდრის გამოსაღებების ნუსხას ლეჩხუმის შემდეგ სოფლებში: ჩხუტელი, უსახელო, ზოშხა, ნაკურალეში, საფურცლაო, აღუ, ლახეფა, ოყურეში. .

საბუთში ერთ ადგილას ნათქვამია: გოლეთიანი გიორგი მეფის მოაღაპე არის და ბეგარა არ მართებს პურის ჭამისა და ლაშქრობის მეტი.

პუბლიკაცია[edit]