1559 წ. 10.24. - შეწირულების წიგნი ნიკორწმიდელ დავით საყვარელიძისა ნიკორწმიდისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-3320საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 58


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

მღდელთმთავარ ებისკოპოსმან ნიკორწმინდელმა დავით საყვარელიძემ შესწირა ნიკორწმინდის ტაძარს ხივშს მცხოვრები ლაზარე დონაძე ცოლ-შვილით და კარ-მიდამოთი.

საბუთის მოწმეა უფლისაშვილი დავითი.

დაიწერა საბუთი მღვდელ სვიმონ ჭიჭინაძის ხელით თვესა ოქტომბრის კდ, ქორონიკონს ქრისტეს აქეთ ჩღნთ.

პუბლიკაცია[edit]