1527-1558 წწ. - სიგელი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი უფლისციხის შეწირვის თაობაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]

ლუარსაბ მეფე სწირავს სვეტიცხოველს სოფელ უფლისციხეს.

შენიშვნები[edit]

საბუთი არ იძებნება "პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში". საბუთი გადმოწერილი ყოფილა მცხეთის საბუთების პირების კრებულიდან სათაურით: "სიგელი უფლის ციხისა". საურმაგ კაკაბაძე სიგელს ათარიღებს ლუარსაბ I-ის მეფობის წლებით.

პუბლიკაცია[edit]