1509 წ. - შეწირულების და სააღაპე წიგნი ალექსანდრე მეფისა გელათისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


მოძღვართ-მოძღვარ ილარიონის თხოვნით ალექსანდრე მეფემ, მისმა თანამეცხედრე თამარმა და მისმა ძემ ბაგრატმა გელათის მონასტრის ხახულის ღვთისმშობელს შესწირა რუსხმულში მარგველაშვილები მამულით, რისთვისაც ილარიონმა გაუჩინა აღაპი ალექსანდრე მეფესა და მამამისს.

პუბლიკაცია[edit]