Ṳ̀ng-siàng-bó̤

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
*English: Masthead of Banyan City News
*中文:《榕城報》刊頭
  • English: Ṳ̀ng-siàng-bó̤ (Banyan City News) is a newspaper published by the ABCFM and written in Fuzhou Dialect.
  • 中文:《榕城报》为美部会主办发行的教会报刊。使用福州话书写。
  • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄/閩東語: «Ṳ̀ng-siàng-bó̤» sê Mī-buô-huôi ciō-bâing huák-hèng gì gáu-huôi bó̤-cāi. Sāi Hók-ciŭ-uâ siā. / 《榕城報》是美部會主辦發行其教會報紙。使福州話寫。

Mŭk-liŏh[edit]