ჯანდიერი ირაკლი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1983 ირაკლი ჯანდიერი - მიქელ მთავარანგელოზის ხატი სოფ. სუფის წმ. გიორგის ეკლესიიდან 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი