ღმერთო, წვიმა მოიყვანე ...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ღმერთო, წვიმა მოიყვანე ...
ავტორი: აკაკი წერეთელი


ღმერთო, წვიმა მოიყვანე

წითელი და შხაპუნაო,

რომ გავიდეთ სამუშაოდ

და დავსძახოთ “ჰოპუნაო!”


რომ ქალებიც გვერდში გვედგენ

ნამგლითა და ცელითაო;

ჩვენგან მოჭრილ თავთავს ჰკრებდენ

მადლიანის ხელითაო!


შვილებიც თავს დაჰხაროდენ

მობრუნებულს ალოსაო;

“ოროველას” დასძახოდენ

მამა-პაპურ კალოსაო!


ღმერთო, წვიმა მოიყვანე,

მიწის გამალბობელიო,

რომ გასწყვიტოს ჭია-ჭუა,

ქვეყნის დამამხობელიო!


1882 წ.

აკაკი წერეთლის ლექსები