ზღვაო, აღელდი, აღელდი!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ზღვაო, აღელდი, აღელდი!
ავტორი: აკაკი წერეთელი


ზღვაო, აღელდი, აღელდი,

ქარტეხილს დაემორჩილე შე თავხედო!

აამთაგორე ტალღები,

კიდეებს გადააცილე!

გაიგე ბიჭო!?

მარგალიტების სალარო

შენი უფსკრული გულია,

მყუდროების დროს ის განძი

ქვეყნისთვის დაფარულია.


მხოლოდ როდესაც მრისხანებ,

გულს უხსნი მზეს და მთვარესა,

იმ მარგალიტებს შესტყორცნი

შენ შემკვრელს არემარესა.


პოეტო! ნურც შენ ეკრძალვი

მრისხანე გულის ღელვასა!..

ძილის დროს ქუხილს ნუ მოშლი

და სიბნელის დროს ელვასა!


1894 წ.

აკაკი წერეთლის ლექსები