მცხეთის საბუთები № 182

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

იგივე 1448-9253

1241 წ. - დაწერილი მიქაელ ქართლის კათალიკოსისა ვაჩე გუარამაისძისადმი საბუთის დედანს 1448-9253 თავში უზის სარეგისტრაციო ნომერი რპბ.

ამ საბუთის ნუსხა შეტანილი იყო ნუსხა სბ: [202]