მაჭარაძე გიორგი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 გიორგი მაჭარაძე - ქართლისა და კახეთის სამეფოების პოლიტიკური ურთიერთობა აზერბაიჯანულ სახანოებთან XVIII ს-ის 40-50-იან წლებში 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 გიორგი მაჭარაძე - ქართლ-კახეთის სამეფოს პოლიტიკური ურთიერთობანი აზერბაიჯანულ სახანოებთან XVIII ს-ის 60-80-იან წლებში 1983-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი