მარგიანი სატვა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1999 სატვა მარგიანი - სვანეთის სულთა მატიანე ("მატიანე სუანეთისა კრებისაჲ") (ძეგლის მოკლე ისტორიულ-არქეოგრაფიული მიმოხილვა) 1999 - მრავალთავი - ტომი XVIII ტექსტი