ზსიემ 23361/ხწ-3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მინაწერები 1.png
მინაწერები.png
ქართული ხელნაწერები

ხელნაწერის აღწერილობა[edit]

2015 - რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები - გვ.76

იოანე ოქროპირი, ბასილი დიდი, ანდრია კრიტლი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ეფრემ ასური. ჰომილეტიკურ-ჰაგიოგრაფიული კრებული; ოთხთავი; სახარების საკითხავები

1822-1825 წწ.

დაცულობის ადგილი - სამეგრელო. ზუგდიდი. დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი. შიფრი - ზსიემ 23361/ხწ-3.

293 ფ. 33×25 სმ. ქაღალდი. ნუსხური. ხის ტყავგადაკრული ოქროტვიფრული ყდა.

მფლობელები: ნესტორ წერეთელი, არქიმანდრიტი სიმეონი, ხობის მონასტერი.

გადამწერი: ოსე, მღვდელი გაბაონი, ზაქარია მოძღვრის ძე.

გადაწერის ადგილი: რუსეთი, ბელეღოროტის (ბელგოროდი) წმ. ნიკოლოზის მონასტერი.

გაფორმება: საზედაო ასოები.

აქვს ანდერძ-მინაწერები.


1. კრებულში შესულია დავით აღმაშენებლის ანდერძი