ვაჭრიძე პეტრე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1981 პეტრე ვაჭრიძე - ორი დოკუმენტი იმერეთის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიისათვის (XVIII ს-ის 80-იანი წლები) 1981-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი