1981-2 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1981-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1981-2 - თბილისი - 1981

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169157

სარჩევი
  • გურამ კუტალია - XIII საუკუნის ინგლისელი ქრონისტების ზოგიერთი ცნობა საქართველოს შესახებ
  • პეტრე ვაჭრიძე - ორი დოკუმენტი იმერეთის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიისათვის (XVIII ს-ის 80-იანი წლები)