დიასამიძე რევაზ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2015 ნიკო მარი - შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები - რუსულიდან თარგმნა რევაზ დიასამიძემ, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო მამია ფაღავამ 2015 - მარი ნიკო - შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები ტექსტი