მარი ნიკო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1914 Н. Я. Марр - Синодикъ Крестнаго Монастыря въ Iерусалиме 1914 - ნ. მარი - Синодикъ Крестнаго Монастыря въ Iерусалиме ტექსტი
1940 Н. Я. Марр - Описание Грузинских Рукописей Синайского монастыря 1940 - Описание Грузинских Рукописей Синайского монастыря ტექსტი
2015 ნიკო მარი - შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები 2015 - მარი ნიკო - შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები ტექსტი