გელაშვილი თეონა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2014 თეონა გელაშვილი - რომანოზ მიტროპოლიტის ცხოვრება და შემოქმედება 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი